Seglarskola  >  GKSS - AccessAbility Center


 GKSS - AccessAbility Center 

GKSS – AccessAbility center är en gren inom GKSS seglarskola

Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och bedrivs i samarbete med föreningen Passalen.
Verksamhetens ledare är utbildad inom Passalens verksamhet och har erfarenhet av många möten med barn och ungdomar med olika diagnoser och behov. Arbetssättet bygger på att se varje individ, varje seglare, och skapa individuella förutsättningar.

Verksamheten arbetar nära kappseglingsskolan och övriga aktiviteter med målsättning om att skapa möten mellan barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättning.
 
Segling för funktionsnedsatta 

Vatten har sedan länge varit en välbeprövad och ofta använd metod till rekreation, träning och aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Elementet vatten, genom upplevelsen av kroppens tyngdlöshet, skapar möjlighet till rörelse för annars rörelsehindrade. Tanken om att befinna sig i vattnet är ofta en självklarhet men på vattnet, kanske ny.

Ett vanligt talesätt är att beskriva känslan av samhörighet genom att säga att ”vi sitter i samma båt”. I sammanhanget blir det lite underfundigt men för barn och ungdomar som sitter i rullstol en känsla av samhörighet och på lika villkor. Att få hoppa ur rullen och med hjälp av yttre anpassning få segla själv är en enorm frihetskänsla. Den väl synliga funktionsnedsättningen på land blir ”dold” i båten och känslan av, på lika villkor, kan upplevas.